Tag Archief: beeld

Constatering

Het in kaart brengen van de collectieve behoeften zal een beter beeld geven van de algehele potentie.

Resultaat

Er is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting waarin kansen een duidelijke plaats krijgen.

Status

We zijn nog niet begonnen, maar hebben wel een concreet beeld.

Wens

Als input voor de afronding is behoefte aan een overall beeld.

Twijfel

Het voorstel heeft het beeld van een vluggertje en ik weet niet of dat recht doet aan het onderwerp.

Verbetering

De nieuwe opzet geeft een accurater beeld over een breder spectrum.

Inhoud?

We hebben criteria en er leeft een beeld bij.