Tag Archief: breed

Aanpak

We hebben gesproken met een brede dwarsdoorsnede.

Methode

Het borgen van het op de agenda komen van thema’s die breed gevoeld worden gebeurt in de sfeer van draagvlak.

Noodzakelijk

Naast  het specifieke overleg hechten wij belang aan bespreking van de ontwikkeling in een bredere opzet.

Verbetering

De nieuwe opzet geeft een accurater beeld over een breder spectrum.

Ambitie

We willen onderdeel uitmaken van, en richting en snelheid geven aan een breed maatschappelijk proces van vernieuwing.

Handelen

Dit onderwerp moeten we breed op de agenda blijven zetten.

Geste

Ik geef zo breed mogelijk aan wat de toekomst is.