Tag Archief: proces

Sterrenteam

Hoe kunnen we in de loop van het proces aansluiting vinden bij de ‘echte grote spelers’?

Richtlijn

Voor de stroomlijning moeten we zoeken naar mogelijkheden om de processen aan te passen aan de nieuwe methodieken.

Sluiting

We moeten van twee kanten het proces sluitend maken.

Aanpak

We gaan een case het proces doorleiden.

Omschrijving

Het is een soort lijnorganisatie die output levert in een gesloten proces.

Productproces

Dit systeem is geen product, maar een proces; de drijvende kracht achter dit proces zijn de ontwikkelingsmensen.

Output model

Als we de focus leggen op het output model, dan concretiseren we het proces.

Stap voor stap

Over de stappen mogen verschillende jaren worden gedaan. Dat getuigt van enige realisme.