Quote

Aanpak

De insteek tot nu toe was het meeliften op kansen.

Ambitie

Onze doelstelling is een doorkijk te geven naar de mogelijkheden.

Akkoord

De cross-sectorale taakgroep bereidt de integrale agenda voor.

Nuance

Ik noem het zelf geen feitelijke beschrijving, maar liever een analyse van bevindingen.

Geruststelling

Ik heb steeds ‘what the fuck is het eigenlijk’ maar ben scherp in mijn koppie dus het komt goed.

Chargeren

Als je iemand wilt likken dan moet je iets linken naar een aansprekende kapstok.

Doedingen

Je kunt pas iets fabrieken als je het in het teken zet van een andere actie.