Quote

Analyse

De oplossingsrichtingen die tot stand zijn gekomen hebben geleid tot een solide onderbouwing voor de urgentie.

Onderzoekend

Door terug te kijken stellen we vast binnen welke context de huidige situatie is ontstaan.

Voortgang

Continuïteit wordt geboden door projecten te faciliteren richting resultaten.

Oproep

Het is noodzakelijk om maatwerkoplossingen in de haarvaten van het systeem te vinden.

Aanpak

De insteek tot nu toe was het meeliften op kansen.

Ambitie

Onze doelstelling is een doorkijk te geven naar de mogelijkheden.

Akkoord

De cross-sectorale taakgroep bereidt de integrale agenda voor.

Nuance

Ik noem het zelf geen feitelijke beschrijving, maar liever een analyse van bevindingen.