Tag Archief: discussie

Ervaring

Een relatieve insteek voedt louter discussie over de baseline.

Opletten

We moeten bewaken of zorgvuldigheid meegenomen wordt in de ruimte die we krijgen in de discussie.

Waarschuwing

Het nulalternatief zal leiden tot discussie over het snijvlak van een integrale en een kolomgerichte aanpak.  

Triest

Door het instrumentele karakter verliest de discussie momentum en draagvlak.  

Voldoen

Er is geen discussie over de opgave om een aanpak te formuleren voor nieuwe uitdagingen.

Waarschuwing

De zwaarte van de materie legt procesmatig druk op de discussie die wij hebben.

Vraagje

Wij vragen ons af of de discussie misschien niet gekoppeld, maar in algemenere zin gevoerd moet worden.

Dus

Of het ja of nee wordt hangt af van de discussie.