Tag Archief: basis

Waarschuwing

Een uitrol kan niet één op één plaatsvinden op basis van een aanpak.

Voorwoord

Opgaves die wij signaleren vormen onze basis om naar oplossingen te zoeken  

Aanpak

We schetsen het plaatje zo positief mogelijk op basis van het feitenmateriaal dat we hebben.

Doen

Op basis van een principe kun je een netwerk van taken ontwikkelen.

Eerlijk

De basis om de ambitie te behalen kan nog meer samenhangend worden neergezet.  

Belofte

De maatschappelijke opgaven vormen een basis voor de koers die we in de breedte willen varen.  

Opiie

Op basis van de context is per geval een afweging nodig.