Tag Archief: integraal

Akkoord

De cross-sectorale taakgroep bereidt de integrale agenda voor.

Welwillend

We denken graag mee in een integraal proces om te komen tot een aantal maatregelen.

Bijzonder

Waar schakelen tussen schaalniveaus noodzakelijk is kunnen wij een integrale benadering aanbieden.  

Visie

Ik zie een integrale benadering met alle aspecten die er zijn.

Content

Een integrale aanpak geeft de beste richting aan oplossingsmogelijkheden.

Zalig

De visie op hoofdlijnen is vertaald in een structureel en integraal programmatisch kader.

Betweterig

Er valt veel te winnen bij een meer integrale benadering van performance.

Opdracht

Wij voeren de integrale regie over de transformatie.

Aanpak

Op basis van een integrale visie focussen wij op uitvoering van taken waarmee het verschil kan worden gemaakt.