Tag Archief: kansen

Aanpak

De insteek tot nu toe was het meeliften op kansen.

Opdracht

Een kaderstellende ontwikkelrichting moet voldoende flexibiliteit bieden om in te spelen op kansen.

Wijsheid

Kansen die niet vanzelf opstaan moet je soms aanporren.

Keuze

Binnen de complexiteit kiezen we voor een focus op het benutten van kansen.  

Advies

Houd het zo breed mogelijk en kijk vooral naar de kansen.

Verandering biedt kansen voor daadkracht.

Uitgelaten

We vergroten de kansen door veel meer in samenhang te tonen.

Potentie

Er liggen kansen om de clustering een impuls te geven.

Inspanning

Vanuit een integraal plan wordt het benutten van de kansen mogelijk gemaakt.