Tag Archief: ambities

Inleiding

Doel van het kader is het expliciet maken van de gezamenlijke ambities.

Jammer

Onze  ambities worden getemperd door nieuwe vooruitzichten.  

Voorstel

Gezamenlijk willen we invulling geven aan onze ambities.

Doen?

Wij maken een kwaliteitsslag door huidige programmalijnen te herijken op basis van de ambities.  

Wijsneus

De bredere ambities vergen consequente en samenhangende sturing op beoogde doelen.

Rol

We hebben het proces ondersteund om verder invulling te geven aan de ambities.

Strategisch plan

Uitgangspunten zijn de ambities en doelstellingen en de wensen en mogelijkheden van partijen.  

Dus

Basics vormen voorwaardenscheppende elementen om effectief invulling te geven aan dominante ambities.  

Anders dit keer

Aanpak en rolopvatting vormen een directe koppeling tussen inhoudelijke ambities en sturingsfilosofie.