Tag Archief: agenda

Akkoord

De cross-sectorale taakgroep bereidt de integrale agenda voor.

Vergezicht

Met elkaar stappen maken verkleint het risico op onvoldoende gezamenlijkheid van de agenda’s.

Structuur

De agenda bestaat uit actielijnen. De actielijnen uit programma’s. De programma’s uit thema’s.

Professioneel

We zien de meerwaarde die ontstaat door verbinding van de clusters met de strategische agenda.

Toevallig

Het versterken van pluspunten sluit nauw aan op de lopende agenda.

Expliciet

Beoordeling van de relevantie van de agenda kan niet los gezien worden van onze rol.  

Transitie

De agenda is gericht op het aangrijpen van relevante issues.  

Speerpunten

Onzekere ontwikkelingen vragen om het herhaaldelijk ijken van de agenda.  

Koppeling

In de uiteindelijke agenda zitten een aantal kernelementen.