Tag Archief: nieuw

Duidelijk

De onderlegger dient als gezamenlijk vertrekpunt bij nieuwe opgaven.

Jammer

Onze  ambities worden getemperd door nieuwe vooruitzichten.  

Voldoen

Er is geen discussie over de opgave om een aanpak te formuleren voor nieuwe uitdagingen.

Actie

We versterken de verbinding vanuit de nieuwe focus .

Opzet

We geven een doorkijkje naar een nieuw stukje borging.

Opdracht

We moeten nieuwe ijkpunten in beeld krijgen die in elkaars verlengde liggen.

Suggestie

We kunnen een pakketje maken van de nieuwe ontwikkelingen.