Tag Archief: visie

Niet voor niets

Het koersdocument voorziet in de vaststelling van de kaders voor de verdere uitwerking van de visie.

Akkoord

In de visie kiezen we voor een adaptieve meersporenstrategie.

Optie

We kunnen clusteren vanuit een visie of wat dan ook.

Gewoonlijk

Het maken van scherpe keuzes vraagt om een duidelijke visie.

Zalig

De visie op hoofdlijnen is vertaald in een structureel en integraal programmatisch kader.

Waarschuwing

De nieuwe visie wordt geen blauwdruk, maar heeft meer het karakter van een strategie.

Oproep

Gebruik een visie niet langer als blauwdruk, maar als dynamisch instrument!

Aanpak

Op basis van een integrale visie focussen wij op uitvoering van taken waarmee het verschil kan worden gemaakt.