Tag Archief: aanpak

Waarschuwing

Een uitrol kan niet één op één plaatsvinden op basis van een aanpak.

Content

Een integrale aanpak geeft de beste richting aan oplossingsmogelijkheden.

Werkwijze

Wat betreft de verdere integratie van toetsingskaders wordt gedacht aan een gefaseerde aanpak.

Waarschuwing

Het nulalternatief zal leiden tot discussie over het snijvlak van een integrale en een kolomgerichte aanpak.  

Methode

Vanuit de invulling van onze verantwoordelijkheid formuleren we een gezamenlijke aanpak.  

Anders dit keer

Aanpak en rolopvatting vormen een directe koppeling tussen inhoudelijke ambities en sturingsfilosofie.