Quote

Oproep

We moeten veel meer effort steken in de front-end.

Trots

Aan elkaar knopen is ook een tussenresultaat.

Boetseren

Een bredere vorm zou meer vormgeving op de inhoud kunnen betrekken.

Besluit

Het is afgehandeld in de zin dat is toegelicht dat het is meegenomen.

Toezegging

Ik zeg toe dat we naar de mogelijkheden kijken zodat we kunnen kijken welke keuze aan mogelijkheden we kunnen kiezen.

Kansje

Het momentum is daar om er even heel scherp naar te willen kijken.

Voorbehoud

Maatregelen die een indirecte bijdrage leveren hoeven als activiteiten niet minder effectief te zijn.

Nut

Pijlers zijn erop gericht om aspecten een stevige impuls te geven.

Waarschuwing

Een uitrol kan niet één op één plaatsvinden op basis van een aanpak.