Quote

Binden

Misschien kunnen we jullie de volgende keer als partners inzetten voor de crosslinks in een rol als partner om matches..

Kans

Als dit loopt kan het ook breder.

Zoeken

Het is zoeken naar het matchen van belangen in een totaalconcept voor meer exposure from scratch.

Daarboven

Het is de bedoeling dat er stevig bestuurlijk gespiegeld kan worden in de bovenhangende governancestructuur.

Beweging

Zullen we even gaan zitten om te kijken wat loopt?

Koppelen

We kunnen de uitkomsten koppelen aan lopende initiatieven als borging, koppeling van de agenda’s en je kunt het een versneller..

Wat en wie

Een instrument van ons is welke spelers zijn erbij betrokken

Route

Middels een loketfunctie kunnen we clustering aanbrengen en portfolio’s creëren.

Eerlijk

We zitten nu vier keer bij elkaar, maar ik weet nog steeds niet waar het over gaat.