Quote

Beweging

Zullen we even gaan zitten om te kijken wat loopt?

Koppelen

We kunnen de uitkomsten koppelen aan lopende initiatieven als borging, koppeling van de agenda’s en je kunt het een versneller..

Wat en wie

Een instrument van ons is welke spelers zijn erbij betrokken

Route

Middels een loketfunctie kunnen we clustering aanbrengen en portfolio’s creëren.

Eerlijk

We zitten nu vier keer bij elkaar, maar ik weet nog steeds niet waar het over gaat.

Driekleur

Dat is een cluster van clusters, feitelijk is dat een soort vlag erover als erkenning.

Binnenin

Eén aspect van een loket is de binnenkant waar we verbindingen leggen.

Beweging

We gaan van cerebraal helikopteren naar ‘doen’ als het ware.

Delen

Een vervolgstap kan misschien zijn om in te plannen voor een groep mensen van wat is onze strategie?