Tag Archief: acties

Bijvangst

De acties in de slipstream lijken een hefboomfunctie te vervullen.

Bezig

Geconstateerd wordt dat de acties volop in uitvoering zijn.

Relevant

We hebben het mandaat om acties te implementeren.

Onderweg

Acties zijn benoemd om eerste stappen te zetten in strategieën.  

Betekenis

De uitwerking naar acties loopt, maar de status is nog ongewis.

Aanpak

Doelen krijgen een vertaling in strategieën en onder de strategieën komen de concrete acties.

Oproep

We willen graag weten binnen welke bandbreedte acties moeten worden ondernomen.