Tag Archief: agenda

Aanpak

Agenda’s per thema zullen worden uitgewerkt in een plan.

Druk

We zijn bezig met een zoektocht naar spin-offs in het geheel van de eigen agenda’s.

Oproep

Er zal breder moeten worden gekeken dan alleen de agenda.

Lesje

Door een knelpunt voor lobbyperspectieven in een bredere agenda te plaatsen wordt draagvlak gebouwd.

Advies

Voor een goede agenda zal een en ander lean and mean op papier moeten staan om het goed te kunnen adresseren.
Boboleaks

Boboleaks

De gemeente Venlo heeft nagedacht. Over ‘waar ze voor aan de lat staat’. Over ‘welke ambities de strategische visie dichterbij..

Prudent

Een lopende agenda kun je niet zomaar naast je neerleggen!

Verlengde

De agenda geeft invulling aan de strategie en de strategie geeft antwoord op uitdagingen.

Verband

De zienswijze op de inhoudelijke agenda sluit aan bij onze zienswijze.

Aanpak

Kerndoelen leiden uiteindelijk tot aanscherping van de strategische agenda.