Tag Archief: analyse

Nuance

Ik noem het zelf geen feitelijke beschrijving, maar liever een analyse van bevindingen.

Volgorde

Het uitwerken van perspectieven vraagt om analyse van aspecten.  

Tip

We moeten een consistente analyse documenteren als bewijs.

Toezegging

We zijn bezig met het maken van een analyse van eventuele consequenties.

Trajectmatig

Na inventarisatie en analyse is het vaststellen van kaders een logische stap.

Aanpak

Concrete gelegenheden vormen een bron waaruit input kan worden verzameld voor succesvolle analyse.

Actie

Uit analyses blijkt dat op verschillende schaalniveaus geschaakt moet worden.

Duidelijk

Uit de analyse zal duidelijk worden hoe we dit proces kunnen versterken.

Resultaatanalyse

Na de analyse kunnen we samenwerken, wat zal resulteren in daadkracht, waarna we dus tot actie kunnen overgaan om domeinen..