Tag Archief: aspecten

Nut

Pijlers zijn erop gericht om aspecten een stevige impuls te geven.

Visie

Ik zie een integrale benadering met alle aspecten die er zijn.

Oproep

Je moet komen met een verhaal met aspecten.

Volgorde

Het uitwerken van perspectieven vraagt om analyse van aspecten.  

Observatie

Elkaars ervaring aanvullen met de verschillende aspecten zal het resultaat van de verkenning ten goede komen.

Nuancering

De aspecten moeten in de programma’s terugkomen, maar niet als hoofddoelstelling.

Methodiek

Uit het in kaart brengen van aspecten volgt een groter inzicht waar de verschillende vragen liggen.

Nauwgezet

De doelstelling is goed, maar iets te beperkt voor het soort aspecten.

Prudent

De inrichting van het proces volgt een benadering waarin alle aspecten binnen het kader worden afgewogen.