Tag Archief: belangrijk

Oproep

Het is belangrijk om vooraf het proces goed te organiseren.

Waarheid

Voor een frisse insteek is momentum heel belangrijk.

Voorbehoud

Continuïteit is belangrijk maar kan vanwege transitie niet gegarandeerd worden.

Trots

Wij spelen een belangrijke rol als verbindende schakel en versneller.

Verbreding

De bottom-up aanpak vormt een belangrijke succesfactor voor de slaagkans van de oplossing.

Ervaring

Een belangrijke les is om soms de onzichtbare schakel te zijn.

Samenvatting

De belangrijkste les is om te zorgen voor meer integraliteit tussen de hoofdtaken.

Tevreden

Met de herinrichting hebben wij posities bemand die een belangrijke schakel vormen in het traject.

Aftrap

De belangrijkste boodschap is: hou focus op het versterken van de binding.