Tag Archief: benadering

Methode

Dit complexe vraagstuk benaderen we vanuit een interactieve verkenning.

Uitleg

De aard van onze werkzaamheden vereist in meerdere opzichten een overkoepelende benadering.

Uitleg

Voor de onderbouwing van mijn advies is een iets bredere benadering onvermijdelijk.

Aanbeveling

De bottom up benadering vraagt om een steviger verankering van mogelijkheden om het geluid binnen te laten komen.

Methode

Ik hoor allemaal mooie mogelijkheden om het met een andere benadering van onderaf op te pakken.

Prudent

De inrichting van het proces volgt een benadering waarin alle aspecten binnen het kader worden afgewogen.

Nuance

Volgens de actuele lijn kun je het op twee manieren benaderen.