Tag Archief: bereiken

Ervaring

Het wordt moeilijk om resultaat te bereiken op een moetje.

Altijd

Politieke focus wordt bereikt door de beleidsagenda in te delen volgens de beleidsprioriteiten.

Ervaring

Een sneeuwbaleffect wordt bereikt door breed te faciliteren.  

Aanpak

Een breed gedragen kwaliteitsniveau kan vooral door functiecombinaties bereikt worden.

Steuntje

Het schetsen van een richtinggevend perspectief helpt om ambities te bereiken.

Nuance

We hebben weliswaar niks bereikt, maar er ligt nu wel een gezamenlijke basis om doelen te stellen.

Uitleg

Awareness is de eerste stap naar het bereiken van verbinden.

Vol vertrouwen

Er zijn geen signalen dat er geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt.

Doelstellingen

Te bereiken resultaten zijn: transitie, meer focus, nauwe afstemming, voortzetting en groeipad.

Leermoment

Soms moet je het puntje van de tong afbijten om een proces te bereiken waarin meer winnaars dan verliezers zijn.