Tag Archief: betrokkenheid

Ambitie

Bij clustering van concrete vraagstukken zal tevens worden ingezet op het verbreden van betrokkenheid.  

Er liggen naar mijn mening kansen bij het creëren van decentrale betrokkenheid.

Toezegging

Nader zal worden bezien hoe wordt omgegaan met de ingebrachte signalen over onze betrokkenheid.

Minnetjes

De betrokkenheid bij wat er gebeurt is niet direct herkenbaar.

Belangrijk

Vergroting van onze betrokkenheid is noodzakelijk voor proactieve aandacht voor de randvoorwaarden.

Suggestie

Een meer actieve betrokkenheid moet zorgen voor breed gedragen verankering.

Gevoelig

De betrokkenheid is er wel, in combinatie met wat extra bezorgdheid.

Proces

We hebben in uitwerkende zin nog een betrokkenheid.

Open deur

Vanuit betrokkenheid in het proces vloeit invloed op het uiteindelijke resultaat voort.