Tag Archief: borgen

Aanpak

De focus borg commitment voor verdere co-creatie.

Richting

Het kwalitatief aspect wordt geborgd door een stukje lessons learned.

Belofte

We borgen de voortgang door prioriteiten te stellen.

Leiderschap

De wens is geuit om te borgen dat voorgenomen acties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Aandachtspunt

We hebben nog een kapstokje nodig als borging van de interne dimensie.

Aanpak

Om de uitvoering stevig te borgen zal worden toegewerkt naar een verbreding van de aansturing.