Tag Archief: creëren

Beslissend

De uitdaging is om in aansluiting op initiatieven een extra impuls te creëren.

Kansje

We kunnen meerwaarde creëren door de bullet in te vullen.

Aanpak

De link creëren zet het niveau een stuk hoger.

Suggestie

Je kan verbanden creëren door te denken in een tweetrapsraket.

Waardevol

Ons werk bestaat er uit situaties te creëren van waaruit vernieuwingen tot stand kunnen komen.

Bestaansrecht

We zijn verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden en het bewaken van de realisatie.

Logica

Een vangnet is iets wat je gepaard moet laten van het creëren van een springplank.  

Ervaring

Door af en toe iets te roepen, creëer je feiten.

Enthousiast

Het is fijn dat je jezelf herkent in hetgeen we gezamenlijk creëren.