Tag Archief: cross-sectoraal

Akkoord

De cross-sectorale taakgroep bereidt de integrale agenda voor.

Feitelijk

Maatschappelijke opgaven stimuleren cross-sectorale samenwerking.

Drie

Het doel van dit programma is om in triple helixsamenwerking, cross-sectorale kansen te benutten waardoor de concurrentiekracht toeneemt.

Propositie

We versterken de kruisbestuiving tussen de sectoren aan de hand van cross-sectorale innovatieprogramma’s.