Tag Archief: denken

Opmerking

We moeten ook denken aan het inbedden van de toekomst.

Slotwoord

Er zijn andere meningen over, maar ik denk dat dit toch wel juist is.

Repliek

Ik dacht dat het overlappend was maar de mogelijkheid doet zich voor dat ‘t in elkaars verlengde ligt.

Uitdaging

Laat maar eens zien dat jullie out-of-the-box kunnen denken!

Toonzetting

Het is maar een subje van een subje, maar ik denk er gewoon keihard in.

Voorkeur

Zelf denk ik liever in breakthroughs dan in milestones.

Prudentie

Ik denk dat we moeten gaan denken over een evenwichtige aanpak, want in de toekomst kan het behoorlijk fout lopen.

Strategisch advies

We denken dat oplossingsrichtingen van de doelstellingen gevonden worden in co-creatie en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Opbrengst

Als ik naar de inhoud van de sessie kijk dan denk ik dat we toch een paar leuke ideeën hebben opgehaald.

Observatie

Zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat wij een verdeeld standpunt hebben.