Tag Archief: discussie

Wijsheid

De focus van de discussie is afhankelijk van de fase van de besluitvorming.

Procestijgertje

De aangedragen onderwerpen zijn belangrijk als opmaat voor de discussie bij het opstellen van de visie.

Voorbehoud

Het realiseren van de ambities vraagt om een aparte discussie.  

Conclusie

Ik stel vast dat het besluit genomen is dat de discussie heeft plaatsgevonden.

Opgetogen

De focus van deze discussie ligt op uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Voorbereiding

Voor een zorgvuldige discussie zijn maatregelen op hoofdlijnen in beeld gebracht waarmee de ambitie kan worden gerealiseerd.

Voorstel

We moeten de intrinsieke discussie verbreden naar de inhoud.

Verheldering

Ik heb in het begin van de discussie gezegd dat het vooral gaat over een leerproces gericht op de toekomst.

Opzetje

Misschien moesten we maar eens met een proef een discussie afdwingen.