Tag Archief: doelstellingen

Activiteiten

Het gaat niet om generieke inzet, maar om focus op realisatie van doelstellingen.

Multiplier

De doelstelling moet worden afgewogen tegen de effectiviteit om de gewenste impact te realiseren.

Strategisch plan

Uitgangspunten zijn de ambities en doelstellingen en de wensen en mogelijkheden van partijen.  

Voortgang

Rapportages vormen een stimulans om bij voortduring te werken aan realisatie van doelstellingen.

Knallen

Wij gaan werken aan doelstellingen die een vervolgstap zijn in een veranderproces.  

Tevreden

De geconstateerde omslag in benadering wekt vertrouwen in realisatie van de doelstellingen.

Opgelucht

Er begint duidelijk zicht te komen op realisatie van de doelstellingen.

Uitwerking

Plan B is geen inhoudelijk plan is, maar een hulpmiddel om te sturen op realisatie van doelstellingen.

Concreet

Onze doelstellingen vragen om een uitwerking in prioriteiten.