Tag Archief: dynamisch

Oproep

Gebruik een visie niet langer als blauwdruk, maar als dynamisch instrument!

Belofte

De dialoog zal worden gevoerd aan de hand van een dynamisch werkprogramma.

Kader

Het vertalen van strategische opgaves in concrete ontwikkeling is een samenspel in een dynamische context.

Ervaren

Een dynamische benchmark wordt vanzelf een trend.

Doen

Het uitvoeren van plannen is een dynamisch proces.

Negeren

De ontwikkelingen zijn zo dynamisch dat het weinig zinvol is een momentopname te geven.

Andere bril

We moeten buiten onze kaders inzoomen op nieuwe invalshoeken die de sleutel vormen tot meer greep op dynamische processen.