Tag Archief: elkaar

Temperen

Dat wij in gesprek zijn geraakt, wil nog niet zeggen dat wij er uit komen.

Duidelijk

Er is ook een procesvraag aan de orde is, namelijk of we elkaar begrijpen hoe we straks weg gaan.

Aanpak

Het is slim om je op een iets groter niveau met elkaar te organiseren.

Opening

We zullen op de inhoud aan elkaar moeten wennen.

Achterhoede

Opvallend is dat men elkaar vaak noemt als de ‘partij die nog wat meer moet bewegen’.

Hoezo?

Voordat wij elkaar de ‘waaromvraag’ gaan stellen, moeten we eerst weten wat de intentie van die vraag is.

Zichtbaar

Als je bij elkaar zit, dan zie je dat er geen overlap is.

Feit

De organisatie en de oplossingsrichting moeten met elkaar meegroeien.

Oproep

We moeten een inventariseringsslag maken van de behoeften en elkaar mobiliseren.