Tag Archief: faciliteren

Voortgang

Continuïteit wordt geboden door projecten te faciliteren richting resultaten.

Doorpakken

Belemmeringen pakken we aan door initiatieven te faciliteren.

Ambitie

Behalve welwillend faciliteren zullen we ook in concrete zin initiëren.  

Ervaring

Een sneeuwbaleffect wordt bereikt door breed te faciliteren.  

Toekomst

We transformeren richting een faciliterende entiteit die wat actiever is.

2015

De focus ligt op het faciliteren van de uitrol.