Tag Archief: fase

Toezegging

In de volgende fase zetten we ons maximaal in voor een duurzaam toekomstperspectief.

Wijsheid

De focus van de discussie is afhankelijk van de fase van de besluitvorming.

Proces

We zitten nu in een verkennende fase en kunnen hierna antwoord geven op het vervolg.

Voorspelling

De nadruk in deze fase zal liggen op de mogelijkheden voor een vervolgtraject.

Niet storen

Wij zijn bezig onszelf met een nieuwe aanpak uit de stagnerende fase te trekken.

Gelokaliseerd

Deze integrale projecten bevinden zich in de fase tussen visievorming en uitvoering.

Aanpak

Ons primair resultaatgebied moet plaatsvinden in de fase van verkennen.

Visie

In een volgende fase moet je wel gaan sturen in het subsidie instrumentarium over de hele linie. De vraag daarbij..