Tag Archief: focus

Wens

De triple helix partners willen gefocust uitwerking geven aan de realisatie van de strategie.

Waarschuwing

Een exclusieve focus op het primaire verhoudt zich slecht tot een strategie gericht op meekoppelkansen.

Extraatje

Bepaalde integrale actieagenda’s krijgen met de brede strategie extra energie en focus.  

Opvatting

De focus vraagt om balanceren tussen losjes en stevig sturen.

Opgetogen

De focus van deze discussie ligt op uitdagingen en mogelijke oplossingen.

2015

De focus ligt op het faciliteren van de uitrol.

Werkzamheden

Als rode draad van de strategische koepelvisie geldt een concrete uitvoeringsagenda met focus op topclusters.

Werkzaamheden

Als rode draad van de strategische koepelvisie geldt een concrete uitvoeringsagenda met focus op topclusters.

Ervaring

Het is van belang om bij de implementatie te focussen op een aantal thema’s.