Tag Archief: formuleren

Opgetogen

Vanuit expertise kunnen wij scherpe antwoorden formuleren.  

Voldoen

Er is geen discussie over de opgave om een aanpak te formuleren voor nieuwe uitdagingen.

Leidraad

De geformuleerde opgaven voor de huidige situatie geven richting aan de gewenste ontwikkeling.  

Resultaat

Er is een nieuwe visie geformuleerd waarbij wij niet meer traditioneel denken.

Belofte

We gaan een slinger geven aan de realisatie van hetgeen in de doelstellingen is geformuleerd.

Jammer

Het doel is wel geformuleerd, maar er is geen extra focus op gelegd.

Routine

Meestal formuleer je eerst een visie en vraag je je af wat het probleem is.

Typering

 Het is te versnipperd, of positief geformuleerd: er is onbenut potentieel.

Focus

De kans ligt niet in het formuleren van targets voor projecten, maar in het inzetten van een proces.

Doelstelling

Doelstelling bij programmatisch werken is om een doelstelling te formuleren met elkaar.