Tag Archief: gedragen

Aanpak

Een breed gedragen kwaliteitsniveau kan vooral door functiecombinaties bereikt worden.

Doel

Ik streef ernaar de gedragen input zo volledig mogelijk te kunnen krijgen.

Resultaat

Er is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting waarin kansen een duidelijke plaats krijgen.

Toezegging

Met de voor de aanpak meest relevante partijen proberen we tot een breed gedragen inbreng te komen.

Voorbehoud

Uit deze discussie is geen gedragen reactie te formuleren die recht doet aan de breedte aan onderwerpen.

Visie

Er ligt een oproep om te komen met gedragen kaders voor de sector. Daar moeten we wat mee.