Tag Archief: gezamenlijk

Voorwoord

Gedurende het proces worden partijen bij elkaar gebracht om gezamenlijk invulling te geven aan een kans.

Enthousiast

Het is fijn dat je jezelf herkent in hetgeen we gezamenlijk creëren.

Kansje

Er valt nog een slag te maken in de samenwerking door het gezamenlijk voeren van agenda’s.

Stand van zaken

Er wordt op dit moment breed onderzocht welke opgaven volgen uit de gezamenlijke ambitie.

UItnodigend

De vraagstukken waar we tegen aan lopen bepalen de agenda die we gezamenlijk oppakken.

Nuance

We hebben weliswaar niks bereikt, maar er ligt nu wel een gezamenlijke basis om doelen te stellen.

Uitleg

De uitdaging is de opmaat naar het gezamenlijk realiseren van betekenisvolle ontwikkelingen.

Bedachtzaam

Ik stel me voor dat het alleen maar met een gezamenlijke inzet iets kan worden.

Consultancy

De gezamenlijke aanpak zal bestaan uit het georganiseerd zetten van stappen.

We hebben vooralsnog geen specifieke rol anders dan ervoor pleiten om dit gezamenlijk op te pakken.