Tag Archief: hier

Verwarrend

Ik zie hier een tegengesteld belang in dezelfde richting.

Bijsturen

Hier en daar moeten we misschien een andere meetlat hanteren.

Oproep

Er moet hier een samenhangende aanpak komen.

Perspectief

De ontwikkeling in het hier en het nu is een noodzakelijke ontwikkeling die kansen biedt voor de toekomst.

Gegevenheid

Het is waardevol om het praktische perspectief hier te brengen.

Observatie

Zonder dat veel mensen het door hebben gaat het hier om onderlinge samenwerking.

Potentie

Hier zit veel meer in dan alleen het brengen van het onderwerp naar elkaar toe.

Hoopvol

Inmiddels begint men hier en daar door te pakken.

Interruptie

Deze vraag is van een ander niveau dan de onderwerpen die hier besproken worden.

Observatief

Als je vraagt wat het precies inhoudt, dan kan niemand hier je dat vertellen.