Tag Archief: initiatieven

Beslissend

De uitdaging is om in aansluiting op initiatieven een extra impuls te creëren.

Meerwaarde

Wij leveren graag een bijdrage aan de onderlinge interactie van initiatieven.

Doorpakken

Belemmeringen pakken we aan door initiatieven te faciliteren.

Vrolijk

Door het slim verbinden van initiatieven versterken we elkaars activiteiten.

Zekerheidje

De verbinding met andere initiatieven is een bouwsteen in het terugdringen van versnippering.  

Actie

Wij inventariseren initiatieven en ondersteunen opschaling waar dit meerwaarde heeft.

Belofte

Keuzen worden voorgesteld van initiatieven die de geschetste hoofdlijnen concretiseren.