Tag Archief: initieren

Ambitie

Behalve welwillend faciliteren zullen we ook in concrete zin initiëren.  

Supermooi

De voorgestelde initiërende en coördinerende rol sluit naadloos aan bij de missie, strategie en activiteiten.

Initiëren

Vanuit een onafhankelijke positie verbinden wij partijen door clustervorming.

Pro-actief

Om in te kunnen blijven spelen op bovenliggende dynamiek worden nieuwe vervolgactiviteiten geïnitieerd.

Proces

We benoemen de behoefte en bepalen daarna of we aanhaken of initiëren.