Tag Archief: inspelen

Opdracht

Een kaderstellende ontwikkelrichting moet voldoende flexibiliteit bieden om in te spelen op kansen.

Concreet

Het convenant benoemt maatregelen die inspelen op de gevolgen van ontwikkelingen.

Enthousiast

Door krachtig in te spelen op ontwikkelingen wordt onze maatschappelijke betekenis beter benut.

Pro-actief

Om in te kunnen blijven spelen op bovenliggende dynamiek worden nieuwe vervolgactiviteiten geïnitieerd.

Strategie

Vanuit de vraag spelen we zo goed mogelijk in op agenda’s.

Noodkreet

Knelpunten ontstaan bij combinaties met snel inspelen op binnenkomende prikkels.

Sterkte

Wij voldoen aan de wens om gefaciliteerd te worden bij het inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Echt

Het proces biedt aanknopingspunten en kansen. Daar moeten we zeker op inspelen.