Tag Archief: inzet

Doorvertaling

Wat blijft is dat de inzet ook gericht blijft op brede inzetbaarheid in het veld.

Resumerend

We hebben nu een aantal oplossingen om te komen tot een aanzet om 2.0-inzet te plegen.

Slecht nieuws

De voortgang van het lakmoesproefjaar laat zien dat de voorgenomen inzet ook dit jaar niet gehaald wordt.

Beleid

Er is vooralsnog geen projectuitwerking die vraagt om inzet vanuit een actieprogramma.

Het is niet uit te sluiten dat er op basis van deze orientatie op meerdere aspecten vervolgactiviteiten worden ingezet.

Noodzaak

Een gecoördineerde inzet is niet alleen een chefsache, maar het is voor een richtinggevend proces tevens noodzakelijk dat er een..

Piramide

Op meerdere beleidsterreinen liggen raakvlakken met bestuurlijke inzet op een hoger schaalniveau.

Toezegging

Zorg en inzet blijven erop gericht dat we in dat verband voldoende resultaat kunnen borgen.

Binden

Misschien kunnen we jullie de volgende keer als partners inzetten voor de crosslinks in een rol als partner om matches..