Tag Archief: kader

Inleiding

Doel van het kader is het expliciet maken van de gezamenlijke ambities.

Belangrijk

Het kader is een prioriteit die niet als belemmering wordt beoordeeld.

Vergevingsgezind

Een ‘samenwerkingsagenda’ wijkt af in terminologie, maar past binnen het kader.

Zalig

De visie op hoofdlijnen is vertaald in een structureel en integraal programmatisch kader.

Suggestie

Als we samen een sprint trekken op een thema dan hebben we een kader voor de inspanningen.

Nuance

Het gaat niet om een nieuw kader, maar om een idee dat waardevol is om te verkennen.

Jammer

De visie voldoet niet aan het totaalplaatje van de vastgestelde kaders.

Afweging

Er zijn signalen uit het veld zijn dat het minder kan, maar wij willen de kwaliteit van het kader waarborgen.