Tag Archief: kansen

Er liggen naar mijn mening kansen bij het creëren van decentrale betrokkenheid.

Positief

We zien kansen om de samenwerking vleugels te geven.

Verrekijker

Er worden kansen verkend om aan te sluiten bij andere initiatieven.

Slimmigheidje

Kansen te over wanneer je de inzet van andere toepassingen gebruikt als enabler.

Cliché

Onzekerheden vragen om het tijdig benutten van kansen.

Perspectief

De ontwikkeling in het hier en het nu is een noodzakelijke ontwikkeling die kansen biedt voor de toekomst.

Handvat

Ons doel is interventies te bieden bij gangbare valkuilen en kansen.

Eigen wereld

Om de draagvlakkansen te versterken zal de komende tijd extra worden afgestemd met belanghebbenden.

Stakeholders

Wederzijds begrip biedt kansen voor praktische oplossingen en gezamenlijk draagvlak.

Resultaat

Er is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting waarin kansen een duidelijke plaats krijgen.