Tag Archief: kansen

Aanvulling

In het toekomstperspectief worden kansen benut om de bestaande structuur een kwaliteitsimpuls te geven.

Ambitieus

Ons doel is het in beeld brengen van de status en het voorbereiden van nieuwe kansen en concrete acties.

Spel

We willen samen met u inzetten op grote kansen.

Wetenschap

Nieuwe kansen komen ook uit het optimaliseren van reeds sterke clusters.

Actiegericht

We roeren ons actief om de kansen concreet van de grond te krijgen.

Stroomversnelling

Het denken over onze rol is in een dusdanige stroomversnelling geraakt, dat dit als interne omgeving enorme kansen biedt.

Motief

 Het leggen van verbindingen levert synergie op en biedt kansen om van elkaar te leren.

We gaan vanaf nu meer kansen benutten in het continuüm.

Oproep

We moeten een inventariseringsslag maken van de behoeften en elkaar mobiliseren.