Tag Archief: liggen

Opdracht

We moeten nieuwe ijkpunten in beeld krijgen die in elkaars verlengde liggen.

Kanteling

Het klassieke beeld van ‘leren’ is veel dichter bij de business komen te liggen en heet nu ‘advies’.

Aanbeveling

Het ligt voor de hand om een verdere aanpak te prioriteren.

Progressie

Er ligt nu al een eerste aanzet om te kunnen gaan voorsorteren.

Nuance

We hebben weliswaar niks bereikt, maar er ligt nu wel een gezamenlijke basis om doelen te stellen.

Opdracht

We moeten de focus die bij de horizon ligt niet uit het oog verliezen.

Oproep

Er is gevraagd scherper te kijken hoe de zaak werkelijk ligt.

Dus

Het is niet duidelijk waartoe de gesprekken leiden maar dat naar nauwe samenwerking wordt toegewerkt ligt voor de hand.