Tag Archief: liggen

Kans

Er ligt hier een rol om een beetje te stroomlijnen.

Vooraf

Het moment van interpretatie moet 1-op-1 liggen.

Voorspelling

De nadruk in deze fase zal liggen op de mogelijkheden voor een vervolgtraject.

Inzet

Onze focus ligt op het organiseren van samenhang en de verbinding tussen activiteiten.

Positief

De sterkte van het programma ligt in de mogelijkheid tot verknoping in de uitvoering.

Methodiek

Uit het in kaart brengen van aspecten volgt een groter inzicht waar de verschillende vragen liggen.