Tag Archief: missie

Supermooi

De voorgestelde initiërende en coördinerende rol sluit naadloos aan bij de missie, strategie en activiteiten.

Handig

Je missie is een krachtig hulpmiddel om je focus te bepalen.

Opbouw

De herijkte missie en visie zijn kaderstellend en richtinggevend.

Sleutelrol

De centrale missie betreft het uitvoeren van projecten die de bestaande kracht bundelen.

Samenvatting

De toonzetting ademt daadkracht en ambitie, de inzet is draagvlak verwerven voor de missie.

Slimmigheidje

Als we spreken over ‘aanvulling’ in plaats van ‘formulering’, dan wordt het doel dat in de missie staat de nieuwe basis.