Tag Archief: mogelijk

Aanpak

We schetsen het plaatje zo positief mogelijk op basis van het feitenmateriaal dat we hebben.

Aanpak

Mogelijke scenario’s worden indicatief gekwantificeerd.

Ideetje

Ons richten op de lange termijn maakt mogelijke impact plausibel.

Jammer

Onvoldoende zicht op mogelijke gevolgen van alternatieven vergroot de kans op andere zienswijzen.

Advies

Houd het zo breed mogelijk en kijk vooral naar de kansen.

Ambitie

We gaan meer richting geven aan wat er nu mogelijk is.

Opgetogen

De focus van deze discussie ligt op uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Ernst

Wij zijn een informeel knooppunt in bestaande netwerken om slimme verbindingen mogelijk te maken.

Inspanning

Vanuit een integraal plan wordt het benutten van de kansen mogelijk gemaakt.